Welkom bij Daliem!

mutltimedia marketing & salesconsulting...

 "Transparantie"

In de hedendaagse communicatie is het van levensbelang uw klant en klantbelang voorop te zetten. Dit vereist een wezenlijk andere benadering van de klant-leveranciersrelatie dan enkele jaren geleden.

Mede door de opkomst van internet en social media, de crisis in de financiele sector en de daaropvolgende economische crisis, verlangt (wellicht eist) de hedendaagse consument transparantie in de handel en wandel van bedrijven en overheden.

Om als organisatie transparant te communiceren met je (potentiele) afnemers zul je dus op een andere manier moeten gaan communiceren. Belangrijkste aandachtspunten zijn daarbij dat je communiceert

  • via het communicatiekanaal naar keuze van de consument: Print, MassMedia zoals TV en Radio, email, Persoonlijke Websites, Social Media integratie, Webcare, Call-center integratie binnen campagnes etc.
  • op het juiste moment: Internet is 24 uur per dag besachikbaar, een product is net zo makkelijk besteld in de VS als in Nederland. de consument bepaalt wanneer hij iets wil zien of kopen. De traditionele "9 tot 5 mentaliteit" kan voorgoed overboord
  • uiteraard met de juiste boodschap: Inmiddels komen er elke dag honderden signalen bij een consument binnen. Boven het maaiveld uitsteken is al moeilijk genoeg. Zorg dan dat, ALS je opvalt, dat dan in ieder geval oook je boodschap relevant is. Klantprofilering speelt inmiddels een belangrijke rol in hedendaagse communicatie en profielen zijn redelijk eenvoudig op te bopuwen of aan te vullen
  • naar de juiste persoon: Als je niet weet WIE je (potentiele) klant is, benader hem of haar dan niet, tenzij je slim gebruik weet te maken van bijvoorbeeld Social Media of uitgekiende Above-the-Line acties gekoppeld aan direct-response media.

 

Deze uitdagingen, van oudsher verbonden aan 1-op-1 communicatie en direct verbonden aan dialoog-marketing, vormen exact het specialistische gebied waarbinnen Daliem acteert.

 

Lees rustig verder of neem contact met ons op om te bespreken hoe we uw organisatie kunnen helpen bij het, uiterst pragmatisch,  optimaliseren van uw marketingcommunicatie- of verkoopstrategie.